Leerlingenvervoer

Ouders/verzorgers van leerlingen die een school bezoeken voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen leerlingenvervoer aanvragen.

U kunt het leerlingenvervoer digitaal aanvragen:

Leerlingenvervoer aanvragen

Download de folder Leerlingenvervoer (pdf, 287 kB)

De medewerkers van het Klantcontactcentrum kunnen u helpen bij uw digitale aanvraag. U kunt hen bereiken onder telefoonnummer 14 0181.

Drie soorten leerlingenvervoer

De gemeente biedt drie soorten leerlingenvervoer: 

 • openbaar vervoer
 • openbaar vervoer met begeleiding
 • aangepast (taxi) vervoer.

De gemeente Hellevoetsluis bekijkt wat het beste past bij de situatie. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden kan de gemeente om een onderzoek vragen bij Argonaut Advies. Een arts die werkt zonder invloed van de gemeente bekijkt dan of uw kind zelfstandig, onder begeleiding of met aangepast vervoer naar school kan. De gemeente betaalt dit onderzoek.

Voorwaarden

Uw kind kan leerlingenvervoer krijgen als de afstand tussen woon- of verblijfplaats en school 6 km of meer is. En het kind is doorverwezen of toegelaten op één van de scholen:

 • Speciaal basisonderwijs (SBO)
 • (Voortgezet) Speciaal onderwijs
 • Basisonderwijs. Dit geldt alleen voor leerlingen die een handicap hebben waardoor zij niet zelfstandig kunnen reizen.
 • Voortgezet onderwijs. Dit geldt alleen voor leerlingen die een handicap hebben waardoor zij niet zelfstandig kunnen reizen.
 • Bijzonder basisonderwijs. Hieronder vallen scholen met een speciaal gekozen godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. Scholen met een onderwijskundige richting vallen hier niet onder.

Uitgangspunten 

 • Als leerlingen door hun handicap niet zelfstandig en ook niet onder begeleiding kunnen reizen, is aangepast vervoer mogelijk. 
 • Leerlingen tot 9 jaar kunnen gebruik maken van aangepast vervoer.
 • Voor leerlingen vanaf 9 jaar is een vergoeding mogelijk zodat uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. 
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding in het openbaar vervoer. Zij kunnen hun kind zelf begeleiden in het openbaar vervoer, of iemand uit het eigen netwerk hiervoor inzetten. 
 • Dat beide ouders/verzorgers werken is geen reden voor het aanvragen van aangepast (taxi)vervoer.
 • Kost het begeleiden van een kind meer dan 4 uur per dag (heen- en terugreis van de begeleider voor het brengen in de ochtend en het halen in de middag, inclusief wachttijd)? Dan kan het kind met aangepast vervoer reizen. 
 • Voor leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die zelfstandig kunnen reizen, vergoedt de gemeente 50% van de kosten.

Aanpak

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u nodig:

 • burgerservicenummer van uw kind
 • uw bankrekeningnummer
 • adres van de school (wordt soms automatisch voor u ingevuld in het digitale formulier) 
 • toelatingsverklaring voor speciaal basisonderwijs speciaal onderwijs 
 • schoolverklaring. Dit is een document van toelating tot de school. De schoolverklaring kunt u met de digitale aanvraag meesturen, per post opsturen of aan de balie afgeven.
  • Als u de schoolverklaring per post opstuurt of aan de balie afgeeft, zet op de verklaring dan de code die staat op de digitale aanvraag.
  • Bij de digitale aanvraag kan het zijn dat er een andere dichtstbijzijnde school wordt aangewezen. Als de dichtstbijzijnde school niet toegankelijk is, bijvoorbeeld door een wachtlijst, kunt u dit bij opmerkingen invullen.
 • informatie van een onafhankelijk arts. Uit deze informatie moet blijken dat uw kind niet met het openbaar vervoer kan reizen. Deze rapportage mag maximaal 5 jaar oud zijn. Deze medische informatie kunt u aan de arts van Argonaut Advies overhandigen. De arts bekijkt dan of verder onderzoek nodig is om te kunnen bepalen of uw kind zelfstandig, onder begeleiding of met aangepast vervoer naar school kan reizen.

Beoordeling

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we onder andere naar: 

 • de mogelijkheden van uw kind
 • de mogelijkheden waarop uw kind kan worden begeleid 
 • de afstand tot de school 
 • de reistijd naar de school 
 • in enkele gevallen uw inkomen

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. De gemeente mag deze termijn eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Meer informatie

Kunt u het pdf-bestand niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonummer 14 0181. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.