Kinderopvang

Zoekt u een kinderdagverbliijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau?

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Hierin vindt u meer gegevens over deze instellingen, zoals bijvoorbeeld het aantal kindplaatsen en de inspecties. Alleen met opvang uit dit register komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Bekijk het Landelijk Register Kinderopvang

Via de rijksoverheid kunt u een deel van de kosten voor kinderopvang terugkrijgen. Deze toeslag moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. Voor het aanvragen van een bijdrage in de kosten van kinderopvang bij de Belastingdienst heeft u een bewijs van inschrijving nodig van de kinderopvanglocatie waar uw kind(eren) worden opgevangen. Sommige peuteropvangorganisaties voorzien ook in een gecertificeerd VVE aanbod, via de indicatie van het CJG.

De gemeente Hellevoetsluis wil ouders met beperkte financiële middelen ondersteunen. Onder bepaalde voorwaarden kan er voor maximaal 2 dagdelen per week gratis peuteropvang worden geboden, waardoor ook deze kinderen dezelfde ontwikkelkansen krijgen.