Jeugd en onderwijs

 • Leerplicht

  Net als in veel andere landen hebben kinderen in Nederland recht op onderwijs. Met een schooldiploma hebben jongeren meer kans op een goede baan en een mooie toekomst. De leerplichtwet is een belangrijke manier om dit recht te waarborgen.

 • Scholen

  In de gemeente Hellevoetsluis vindt u scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.

 • Leerlingenvervoer

  Ouders/verzorgers van leerlingen die een school bezoeken voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen leerlingenvervoer aanvragen.

 • Kinderopvang

  Zoekt u een kinderdagverbliijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau?

 • Peuteropvang

  Jonge kinderen leren razendsnel. Een peuteropvang kan uw kind helpen zich spelenderwijs te ontwikkelen en geeft een goede start op de basisschool. Zijn de kosten voor peuteropvang voor u te hoog? De gemeente Hellevoetsluis maakt peuteropvang mogelijk voor gezinnen met een laag inkomen. Zo kunt u uw kind een ochtend en een middag in de week gratis naar de peuteropvang brengen.

 • Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

  Voor- en Vroegschoolse Educatie is een programma voor jonge kinderen met een taalachterstand. Door dit programma op de peuteropvang en in de groepen 1 en 2 van de basisschool wordt de taalachterstand voorkomen of verminderd.