Rapportage onderzoek Burgerparticipatie (2018)

Eind 2018 liet de gemeente een onderzoek uitvoeren naar de waardering over burgerparticipatie, via het Hellevoetsluis Panel.

U kunt hier de rapportage raadplegen, en ook het advies zoals dat in het college van B&W is besproken naar aanleiding van de rapportage. Daarin staat ook wat de gemeente wil doen om zaken te verbeteren. 

Klik hier voor de rapportage van het onderzoek Burgerparticipatie.

Klik hier voor het B&W-advies naar aanleiding van de rapportage