Hellevoetsluis benut meer mogelijkheden bij meedoen op de arbeidsmarkt

De gemeenteraad van Hellevoetsluis heeft op donderdag 28 mei de nota ‘participatie werkt, van participatie naar werk’ vastgesteld. Met die nota maakt de gemeente meer ruimte om samen met het bedrijfsleven en organisaties mogelijkheden te benutten om inwoners mee te laten doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

In sommige situaties hebben inwoners ondersteuning nodig om hun weg te vinden of een passende plek te krijgen op de arbeidsmarkt. Is een volledige baan een stap te ver? Dan is een deeltijdbaan, vrijwilligerswerk, of mantelzorg een manier om actief deel te nemen aan de samenleving. Samen doen is daarbij het uitgangspunt, samen met de inwoner en samen met werkgevers en organisaties.

Wethouder Hans van der Velde; ‘Deze nota is voorbereid voordat we met het coronavirus te maken kregen. Inmiddels bevinden we ons in een situatie waarin een deel van onze inwoners zich, door de economische gevolgen van het virus, zorgen maakt om hun baan. En sommigen hebben op dit moment zelfs al geen werk meer. Des te belangrijker om er juist nu voor te zorgen dat we er als gemeente zijn voor die inwoners die dat nodig hebben en ondersteuning of begeleiding kunnen gebruiken.’

Meer mogelijkheden om mee te doen

Het werkgeversteam Hellevoetsluis, de werkcoaches en klantmanagers van de gemeente ondersteunen inwoners samen met het werkleerbedrijf Voorne Putten Werkt en werkgevers bij het vinden van een passende plek. Daarbij maakt de gemeente meer mogelijk dan voorheen, zoals het eenvoudiger maken om in deeltijd aan de slag te gaan. En heeft een inwoner een WW-uitkering die bijna tegen het einde loopt? Dan neemt de gemeente alvast contact op om te zien welke extra ondersteuning en begeleiding kan helpen in de zoektocht naar een baan.

Regelingen in verband met coronavirus

Voor bedrijven, ondernemers en inwoners die door de coronamaatregelen minder inkomen hebben, zijn er verschillende (tijdelijke) ondersteuningsmogelijkheden. Meer informatie hierover is te vinden op www.hellevoetsluis.nl en www.rijksoverheid.nl