Goed bedacht!

Gezocht: vernieuwende ideeën en alternatieve oplossingen vanuit de samenleving!

logoHeb jij een vernieuwend idee voor een fijner en socialer Hellevoetsluis? Een idee wat het verschil maakt voor inwoners? Bijvoorbeeld omdat het mensen verbindt? De wijk levendiger maakt? Of omdat het betere zorg oplevert? We zijn heel benieuwd, dus laat ons weten hoe jij met jouw idee het verschil wil maken voor de inwoners van Hellevoetsluis. Want als wij er ook iets in zien krijg jij misschien het benodigde bedrag om aan de slag te gaan! 'Goed bedacht' zeggen we dan!

Wat vragen we van je?

Het doel van deze campagne ‘Goed bedacht’, is om de samenleving te inspireren en te motiveren om bijzondere, creatieve of vernieuwende ideeën aan te dragen op het gebied van zorg, welzijn, samenleven en gezondheid. Wij noemen de combinatie van deze gebieden: het Sociaal Domein. Misschien loop je al langere tijd met een goed idee rond maar heb je een zetje nodig om ook echt een plan te maken? Of misschien kost het je wel teveel geld om te kunnen starten? Dat is natuurlijk zonde. Daarom zijn wij, als gemeente, begonnen met deze campagne. Om jou dat zetje te geven! Dus kom maar op met je idee. Of je nu inwoner bent, vrijwilliger, welzijnswerker of ondernemer; we horen graag wat voor plan jij hebt, zodat we kunnen kijken of wij je kunnen helpen om jouw idee te realiseren.

We horen je denken …

"Dus, ik kan een plan indienen en bijvoorbeeld € 10.000,- krijgen?!"
Klopt. Gemeente Hellevoetsluis stelt in 2019 eenmalig geld beschikbaar voor vernieuwende plannen. Maar, om daarvoor in aanmerking te komen moet je natuurlijk wel iets doen. Om te beginnen is het belangrijk dat je idee binnen de 'uitdagingen' past waar wij als gemeente mee te maken hebben. Een reuzenrad in je wijk zitten we bijvoorbeeld niet direct op te wachten. Jouw idee moet in ieder geval ten goede komen aan de inwoners van Hellevoetsluis en hun leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan:

  •   Een vernieuwende activiteit voor eenzame ouderen, zodat ze anderen kunnen ontmoeten.
  •   Een zorgcoöperatie in je buurt, waarmee je bezoekjes brengt aan buurtbewoners die het nodig hebben.
  •   Een moestuin om inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt vaardigheden te leren, of om gezinnen in nood te helpen aan gezond eten
  •   Een ontmoetingspunt voor jongeren, waar zij met elkaar start ups kunnen ontwikkelen op het gebied van zorg en welzijn
  •   Een plek waar wijkbewoners met elkaar spullen inzamelen om andere inwoners daarmee weer op weg helpen

Dit zijn zomaar wat ideeën. In het collegeprogramma lees je meer over de onderwerpen en uitdagingen waar wij als gemeente aan werken. Zo kun je nakijken of jouw plan daarbij aansluit. Verder staat in onze beleidsregels omschreven welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie. Het is misschien niet het leukste klusje, maar het is wel slim om deze regels door te nemen voordat je een aanvraag doet. En anders helpen de kernwaarden van het fonds je vast op weg:

De kernwaarden van het fonds zijn:
- Eigen Kracht - inwoners worden gestimuleerd in hun zelfredzaamheid
- Samen doen - het initiatief wordt breed gedragen in de samenleving
- Met en voor elkaar -  inwoners kijken meer naar elkaar om en helpen elkaar
- Dichtbij en lokaal - het verschil maken op buurt en/of wijkniveau
- Vernieuwend - er ontstaan nieuwe combinaties aan producten en diensten
- Transformerend - er komt een beweging mee op gang (impuls)
- Duurzaamheid - mens, milieu, en economie komen meer met elkaar in evenwicht
- Resultaatgericht - er wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect is voor inwoners

Klinkt leuk, toch?

Is het ook! Alleen zijn er natuurlijk ook een aantal 'regeltjes'. Voor een goede aanvraag is het belangrijk dat je het aanvraagformulier volledig invult en dat de activiteit voldoet aan de voorwaarden van het Innovatiefonds. Bovendien worden aanvragen getoetst op hun mate van vernieuwing in het Sociaal Domein. We willen (en kunnen) tenslotte alleen de beste/best realiseerbare ideeën steunen.
Daarnaast is een klein nadeeltje dat we zo'n subsidiebedrag alleen kunnen verstrekken aan rechtspersonen zonder winstoogmerk. Maar daar is een oplossing voor: jouw aanvraag kun je samen met een welzijnspartij doen of via Stichting Bewonersinitiatieven. Of natuurlijk een andere rechtspersoon zonder winstoogmerk.

Natuurlijk helpen we je op weg

Heb je hulp nodig bij het uitwerken van je plan? Geen probleem, doen we graag. Om te beginnen hebben we een stappenplan voor je gemaakt. Op die manier zie je precies hoe je kunt deelnemen en waar jouw plan aan moet voldoen. Kom je er niet uit met behulp van het stappenplan? Mail dan naar goedbedacht@hellevoetsluis.nl Dan denken we met je mee!

Wanneer kan je beginnen?

Wat ons betreft direct! Als jouw aanvraag bij ons binnen is, wordt binnen 13 weken vanaf  1 april  beoordeeld of je idee  past bij de voorwaarden van het Innovatiefonds. Het College van Burgemeester en Wethouders beslist uiteindelijk welke aanvragen gehonoreerd worden. Dit doen ze aan de hand van een adviesrapport. Dit adviesrapport wordt opgesteld in samenspraak met een klankbordgroep aan inwoners (de Adviesraad Sociaal Domein). Voor onze interne beoordeling hanteren we het vier ogen principe (twee onafhankelijke beoordelingen). Je krijgt schriftelijk bericht van het college.

Aan de slag!

Is dit precies dát zetje wat jij nodig had om jouw idee uit te kunnen werken? Doe dan mee! Hieronder vind je de benodigde documenten.

- Het stappenplan -  Hierin lees je precies uit welke stappen het traject bestaat.
- De Beleidsregels - Hierin lees je met welke uitgangspunten je rekening moet houden
- Om te beginnen: 8 punten om je opweg te helpen - Deze punten kun je allereerst uitwerken. Ze bieden je handvatten om je idee zo concreet mogelijk zwart op wit te krijgen.
- Het aanvraagformulier voor de subsidie -  Vul het aanvraagformulier samen met een welzijnspartij of Stichting Bewonersinitiatieven in en stuur deze naar goedbedacht@hellevoetsluis.nl

Achtergrond van het Innovatiefonds

De gemeente Hellevoetsluis is op zoek naar vernieuwende ideeën en alternatieve oplossingen binnen het sociaal domein. Daar is namelijk een hoop veranderd.

Wat het Sociaal Domein precies is, lees je hieronder. Maar eerst; wat is er nu eigenlijk veranderd in de zorg? Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden heeft de rijksoverheid de gemeenten de opdracht gegeven om meer te bereiken met hetzelfde (en soms met minder) geld. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat we niemand achterlaten. Daarom vragen we inwoners meer op eigen kracht of met behulp van het eigen netwerk te doen. Als gemeente stimuleren we onze inwoners om meer met en voor elkaar te doen en dat we zorgen voor zorg en ondersteuning voor die mensen die dat echt nodig hebben. Om dit allemaal te kunnen bereiken hebben we goede ideeën nodig!

En wat houdt 'het Sociaal Domein' nou precies in?
Het sociaal domein omvat alles dat te maken heeft met gezond, actief en sociaal leven. Jij bent daar zelf onderdeel van. Het gaat om jouw dagelijks leven als inwoner van Hellevoetsluis. Maar ook dat van je buren, van de Hellevoetse ondernemers en organisaties. Bijvoorbeeld: de buurthuizen, maatschappelijk werk, de sportcombinatiefunctionaris op school, het ouderenwerk, de gezinscoach, het consultatiebureau, de wijkverpleging; het is allemaal Sociaal Domein. En wanneer wij als gemeente werken aan het Sociaal Domein, dan richten wij ons op de mogelijkheden die we jou kunnen bieden om mee te doen en om een eigen, gezond en veilig leven op te bouwen. Op die manier vormen we met elkaar een fijne samenleving!

Uitgelicht