Goed bedacht!

Gezocht: vernieuwende ideeën en alternatieve oplossingen vanuit de samenleving!

logo

De gemeente Hellevoetsluis heeft begin 2019 de campagne 'Goed bedacht!' gelanceerd. Met deze campagne is de gemeente op zoek gegaan naar ideeën voor een fijner en socialer Hellevoetsluis. Met de campagne is aan inwoners en lokaal betrokken organisaties de ruimte geboden om mee te denken en mee te ontwikkelen op het sociaal domein. Samen doen dus. 

De campagne heeft 33 inspirerende ideeën opgeleverd, waarvan er negen zijn gehonoreerd. Deze initiatieven worden in 2019 en 2020 gerealiseerd. De negen initiatieven zijn:
1.    Het ontwikkelen van digitale ondersteuning voor ouderen (SBO)
2.    Het vergroten van de mogelijkheden voor inwoners om talenten te ontwikkelen met een vrijwilligersacademie (Push en BZHD)
3.    Het vergroten van de sportmogelijkheden voor mindervalide sporters (Hockeyclub Voorne)
4.    Het vergroenen van het schoolplein aan De Rode Kruislaan (Inwoners met ondersteuning van Push)
5.    Het vergroten van de mogelijkheden van de kinderboerderij voor diverse doelgroepen met een toiletvoorziening (Kinderboerderij Kerkestee)
6.    Het Themajaar dromen over het Hellevoetsluis van de toekomst (Cultuurhuis)
7.    Het project denken en doen (Bridgeclub Het Eiland Voorne)
8.    Meer inzet van jongeren/deelnemers van de Scholingswinkel voor de wijk (Albeda College)
9.    Taal voor statushouders op de sportvereniging (Hockeyclub Voorne0

Een tweede ronde?

De initiatieven die gerealiseerd gaan worden, geven inwoners van Hellevoetsluis meer kansen om mensen te ontmoeten, mee te doen in de samenleving en hun talenten te ontwikkelen. Later dit jaar beslist het college of een tweede ronde van het Innovatiefonds een geschikt middel is om de gewenste vernieuwing op het sociaal domein verder te stimuleren. 
 

Achtergrond van het Innovatiefonds

De gemeente Hellevoetsluis is op zoek naar vernieuwende ideeën en alternatieve oplossingen binnen het sociaal domein. Daar is namelijk een hoop veranderd.

Wat het Sociaal Domein precies is, lees je hieronder. Maar eerst; wat is er nu eigenlijk veranderd in de zorg? Om de zorg in Nederland betaalbaar te houden heeft de rijksoverheid de gemeenten de opdracht gegeven om meer te bereiken met hetzelfde (en soms met minder) geld. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat we niemand achterlaten. Daarom vragen we inwoners meer op eigen kracht of met behulp van het eigen netwerk te doen. Als gemeente stimuleren we onze inwoners om meer met en voor elkaar te doen en dat we zorgen voor zorg en ondersteuning voor die mensen die dat echt nodig hebben. Om dit allemaal te kunnen bereiken hebben we goede ideeën nodig!

En wat houdt 'het Sociaal Domein' nou precies in?
Het sociaal domein omvat alles dat te maken heeft met gezond, actief en sociaal leven. Jij bent daar zelf onderdeel van. Het gaat om jouw dagelijks leven als inwoner van Hellevoetsluis. Maar ook dat van je buren, van de Hellevoetse ondernemers en organisaties. Bijvoorbeeld: de buurthuizen, maatschappelijk werk, de sportcombinatiefunctionaris op school, het ouderenwerk, de gezinscoach, het consultatiebureau, de wijkverpleging; het is allemaal Sociaal Domein. En wanneer wij als gemeente werken aan het Sociaal Domein, dan richten wij ons op de mogelijkheden die we jou kunnen bieden om mee te doen en om een eigen, gezond en veilig leven op te bouwen. Op die manier vormen we met elkaar een fijne samenleving!