Ports Energy and Carbon Savings (PECS)/ Duurzaamheidsimpuls havens.

De gemeente Hellevoetsluis neemt sinds juli 2017 deel in het project Ports Energy and Carbon Saving (PECS). De doelstelling van het project is om koolstofarme technologieën in kleine en middelgrote havens te implementeren door onderzoek en het uitvoeren van pilots. Het uiteindelijke doel is om de CO2 uitstoot in havens te verminderen.

Voor de gemeente Hellvoetsluis worden de mogelijkheden onderzocht voor  kleine windturbines, zonnepanelen in de buitenruimte en energieopslag in een of meerdere havens.

De andere partners in het project zijn Haven van Oostende (België) tevens leadpartner, Omgevingsdienst IJmond (Nederland), Hogeschool Zeeland (Nederland), CEREMA (Frankrijk), Indachlor (Frankrijk), Solent University (Engeland), gemeentelijke haven van Porthmouth (Engeland), Universiteit van Gent (België) en Blue Power Synergy (België).

Het project wordt voor 60% gefinancierd door het Interreg Twee Zeeën Programma 2014-2020 van de Europese Unie.  De gemeente Hellevoetsluis ontvangt voor de overige 40% subsidie van de provincie Zuid-Holland via de landschapstafel Voorne-Putten.

Meer informatie over het project is te vinden op  www.pecs2seas.eu.