Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008223