Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007953/