Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013506