Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005662/