Burgerlijk wetboek boek 6

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289