Burgerlijk Wetboek Boek 7

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005290