Burgerlijk Wetboek Boek 5

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005288