Besluit op de lijkbezorging

http://wetten.overheid.nl/BWBR0009080