Besluit lozing afvalwater huishoudens

http://wetten.overheid.nl/BWBR0022910