Besluit lozen buiten inrichtingen

http://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/