Besluit houders van dieren

http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/