Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036618