Besluit burgerlijke stand 1994

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006493