Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

http://wetten.overheid.nl/BWBR0015711/