Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024941