Hoe werkt DigiD?

Waarom DigiD?

Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van een andere overheidsinstelling, dan zult u zich in veel gevallen moeten legitimeren met uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Op internet kunt u dat doen door in te loggen met uw DigiD. Zo weten overheidsinstellingen dat ze ook echt met u te maken hebben.

 

Uw eigen inlogcode voor zaken doen met de overheid

De wet bepaalt dat u zich moet legitimeren voordat de gemeente u een product mag verstrekken. En bovendien willen wij uw privacy beschermen en voorkomen dat anderen op uw naam producten aanvragen. Hiervoor kunt uw DigiD gebruiken. Dankzij DigiD kunt u met één gebruikersnaam met wachtwoord bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen terecht.

 

Wat is DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een inlogcode. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

 

Hoe werkt DigiD?

Stel, u wilt op de website van uw gemeente een uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen. U wordt dan van de site van de gemeente automatisch doorgeleid naar de inlogpagina van DigiD. Daar vult u uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord in. Vervolgens komt u automatisch terug op de site van de gemeente, waar u het uittreksel aan kunt vragen.

 

Hoe gebruikt u uw gebruikersnaam met wachtwoord als u uw registratie heeft geactiveerd?

Stel, u geeft via het digitale loket van de gemeente aan dat u elektronisch een uittreksel wilt aan vragen. Er verschijnt dan een DigiD scherm waarop u uw gebruikersnaam met wachtwoord invoert. Kloppen de gegevens, dan kunt u uw aanvraag verder indienen.

Op dezelfde manier, met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord, krijgt u toegang tot de elektronische diensten van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Dit is het grote voordeel van DigiD: u hoeft niet langer verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te onthouden, maar u kunt met één combinatie bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij de gemeente Hellevoetsluis kunt u met DigiD onder andere::

- een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aanvragen

- een Wmo-voorziening aanvragen
- een verhuizing doorgeven 

 

Waar en hoe kan ik DigiD  aanvragen?

In drie stappen uw eigen DigiD inlogcode. Voor het verkrijgen van uw inlogcode, hoeft u zich maar één keer aan te melden. Dat gaat eenvoudig:

 

Op de internetsite van een overheidsinstelling – aangesloten op DigiD – gaat u naar het digitale loket en vervolgens ‘Aanvragen DigiD’. Automatisch opent zich een invulscherm (herkenbaar aan het DigiD-logo) waarin u nogmaals klikt op “Aanvragen DigiD”.
U vult vervolgens uw Burgerservicenummer, geboortedatum, postcode en huisnummer in. Ook kiest u zelf een gebruikersnaam met wachtwoord. DigiD stuurt dan per post een persoonlijke activeringscode naar het (huis)adres (zoals u bent vermeld in de Gemeentelijke Basis Administratie). (Zorg ervoor dat u een gebruikersnaam en wachtwoord kiest dat anderen niet kunnen raden. Zo voorkomt u misbruik van uw DigiD. Zie voor meer informatie en tips voor het kiezen van een veilig wachtwoord de pagina veiligheid.)
Door die code samen met uw gebruikersnaam weer in te vullen op het speciale invulscherm (via de internetsite van de overheidsinstelling of via http://www.digid.nl/ kies voor ‘Activeren DigiD’) activeert u uw registratie. U bevestigt nogmaals uw wachtwoord waarmee u voortaan gebruik kunt maken van een groeiend aantal elektronische diensten van de overheid.

Voor meer informatie over DigiD kunt u op de website www.digid.nl terecht.

 

Let op: Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bescherm deze gegevens daarom goed en voorkom dat anderen er misbruik van kunnen maken. DigiD en medewerkers van DigiD zullen u nooit vragen om uw gebruikersnaam, wachtwoord of activeringscode. Niet per e-mail, telefoon of op welke manier dan ook.

 

Waarom krijg ik een beveiligingswaarschuwing? 

De verbinding met DigiD is beveiligd met een PKIoverheid certificaat. Oudere browser versies kunnen waarschuwingen geven. U kunt wel gewoon verder gaan met DigiD. Op de website van DigiD leest u hier meer over, maar ook hoe u de waarschuwing in de toekomst kunt voorkomen.