Kindpakket

Kinderen moeten onbezorgd kind kunnen zijn en net als alle kinderen mee kunnen doen op school en met sportactiviteiten of cultuur. Als u een laag inkomen heeft en het u niet lukt uw kinderen mee te laten doen aan deze activiteiten die voor leeftijdgenootjes van uw kind heel gewoon zijn, dan helpt de gemeente u.

Het Kindpakket kunt u één keer per twaalf maanden aanvragen voor elk minderjarige kind in uw gezin. U kunt deze vergoeding elk jaar opnieuw aanvragen. Het gaat om een jaarlijks bedrag van maximaal € 200,00 (voor kinderen tot vier jaar) of € 300,00 (voor kinderen tussen vier en achttien jaar). U kunt dit gebruiken voor bijvoorbeeld: 
-    de contributie voor de scouting, de zeekadetten, of de sportvereniging van uw kind en de bijbehorende (sport)kleding;
-    de kosten voor zwemles, 
-    of het lesgeld voor de muziekschool of het muziekinstrument;
-    de aanschaf van schoolspullen, een fiets of, 
-    de ouderbijdrage voor het schoolreisje of het zomerkamp;
-    de computer of tablet voor school en dergelijke.

Dit zijn de voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde is dat u en uw eventuele partner samen een laag inkomen heeft en dat u kinderbijslag ontvangt voor het kind waarvoor u het Kindpakket aanvraagt. Onder een laag inkomen verstaan we: een inkomen dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm. Voor elke gezinssituatie geldt een ander bedrag. Kijk voor de bedragen die op dit moment gelden op de website van de rijksoverheid.
Voor volwassenen heeft de gemeente een andere regeling: het Participatiefonds. Hiervoor gelden andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de pagina over het Participatiefonds.

Zo werkt het

U kunt een aanvraag voor het Kindpakket doen via de website. Na maximaal acht weken krijgt u van de gemeente een besluit waarin staat of u in aanmerking komt voor een vergoeding van (een deel van) de kosten. Vervolgens zijn er drie mogelijkheden:
-    u ontvangt het bedrag op uw rekening en u betaalt zelf de kosten. Bewaar altijd goed alle rekeningen en bonnen, zodat de gemeente dit kan controleren;
-    u moet de kosten eerst zelf betalen en de rekening of bon naar de gemeente sturen. Vervolgens stort de gemeente het bedrag op uw rekening;
-    u heeft een offerte van de leverancier en de gemeente stort het bedrag rechtstreeks naar de rekening van de leverancier.

Zo vraagt u het aan

Een aanvraag voor het Kindpakket doet u via het online programma Bereken Uw Recht (BUR). Na het invullen van enkele vragen volgt een overzicht of u mogelijk in aanmerking komt voor een vergoeding. Geeft het programma aan dat u in aanmerking komt? Dan kunt u met behulp van DigiD direct een aanvraag indienen. Hierbij wordt ook meteen aangegeven welke bewijsstukken noodzakelijk zijn voor uw aanvraag. Wij nemen uw aanvraag pas in behandeling wanneer u alle noodzakelijke bewijsstukken direct online meestuurt met uw aanvraag.

Direct naar Bereken Uw Recht

Wilt u informatie of advies bij het invullen van Bereken uw recht? U kunt gebruik maken van een onafhandelijk cliëntondersteuner. Meer informatie en contactgegevens treft u aan op de pagina cliëntondersteuning.

Maakt u gebruik van het Kindpakket en wilt u de kosten die u eerst zelf hebt betaald declareren? Of wilt u de kosten rechtstreeks naar de rekening van de leverancier laten betalen? Dan heeft u onderstaand declaratieformulier nodig.

Download declaratieformulier

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel dan naar het WIZ-loket via het telefoonnummer 14 0181. Het loket is op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur geopend. Langskomen mag natuurlijk ook (Oostzanddijk 28).

Bekijk ook de Beleidsregels bijzondere bijstand, toeslagen en minimaregelingen Hellevoetsluis 2017