Individuele inkomenstoeslag

U komt misschien in aanmerking voor de individuele inkomenstoeslag als u gedurende een lange tijd een laag inkomen ontvangt. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt eens per jaar uitbetaald.

Heeft u al drie jaar een laag inkomen? Dan kunt u jaarlijks een beroep doen op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een geldbedrag waarmee u uw inkomen aan kunt vullen. Onder een laag inkomen verstaan we een inkomen dat niet meer is dan 110% van de bijstandsnorm. De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij. Ook hoeft u niet te verantwoorden waaraan u dit bedrag uitgeeft. De hoogte van de jaarlijkse Individuele Inkomenstoeslag is:
•    alleenstaande: 40% van de bijstandsnorm die geldt voor uw situatie;
•    alleenstaande ouder: 50% van de bijstandsnorm die geldt voor uw situatie;
•    gezin met of zonder kinderen*: 40% van de bijstandsnorm die geldt voor uw situatie.

(*Het kan zijn dat één partner wel recht heeft op de toeslag, maar de ander niet. In dat geval krijgt de partner die wel recht heeft op de toeslag, het bedrag dat een alleenstaande of de alleenstaande ouder ook krijgt.)

Voorwaarden

-    u bent een inwoner van Hellevoetsluis;
-    u bent 21 jaar of ouder, maar nog niet gepensioneerd;
-    er is geen recht op studiefinanciering via de Wet Studie Financiering;
-    u heeft de afgelopen drie jaar een gezinsinkomen dat niet meer was dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm;
-    uw spaargeld is niet meer dan het vermogen dat u voor de algemene bijstand mag hebben. Kijk voor de juiste bedragen op de website van de Rijksoverheid over de Bijstand
-    u bent niet in staat door (meer) werk een hoger inkomen te krijgen;
-    u heeft de afgelopen twaalf maanden geen inkomensmaatregel gehad voor het schenden van een arbeidsverplichting of een re-integratieverplichting.

Zo werkt het

U kunt ieder jaar een aanvraag doen voor de individuele inkomenstoeslag. Dit kan via de website, maar ook met één van de medewerkers van het WIZ-loket. Zij vullen dan samen met u het formulier in. Als u twaalf maanden geleden ook al een individuele inkomenstoeslag kreeg, dan kunt u een vereenvoudigde aanvraag doen. Is dit de eerste keer? Dan vragen we u om uw inkomensgegevens van de afgelopen drie jaar. Na acht weken krijgt u van de gemeente een besluit waarin staat of u in aanmerking komt voor de individuele inkomenstoeslag.

Zo vraagt u het aan

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en stuur dit op naar het WIZ-loket van de gemeente Hellevoetsluis. (Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis). Let op dat u de juiste bewijsstukken erbij doet anders kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. Kunt u het formulier niet printen? Neem dan contact op met het WIZ-loket via 14 0181, dan sturen wij u het formulier op. Het WIZ-loket is op werkdagen bereikbaar van 09.00-11.00 uur.

Download formulier

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel dan naar het WIZ-loket via het telefoonnummer 14 0181. Het loket is op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar. Langskomen mag natuurlijk ook en kan tussen 08.30 en 16.30 uur (Oostzanddijk 28). Wilt u meer weten over de Bijzondere Bijstand en hoe dit precies werkt? Kijk dan op de pagina over Bijzondere Bijstand.

Wist u dat?

Wist u dat de gemeente ook een Participatiefonds heeft voor volwassenen en voor kinderen tot achttien jaar een Kindpakket? Deze kunt u of uw gezinsleden jaarlijks aanvragen als u een laag inkomen heeft. Kijk voor meer informatie op de pagina over het Participatiefonds of over het Kindpakket.

Uitgelicht