Individuele bijzondere bijstand

Het belangrijkste misverstand dat we uit de wereld willen is dat mensen niet alleen met een uitkering recht hebben op bijzondere bijstand. Ook als u een laag inkomen heeft uit werk kunt u een aanvraag doen. 
U kunt bijvoorbeeld individuele bijzondere bijstand aanvragen voor: reiskosten bij ziekenbezoek of meerkosten die u maakt zodat u langer thuis kan blijven wonen. Ook kosten voor rechtsbijstand of kosten voor bewindvoering of mentorschap die door de rechter is opgelegd kunnen voor vergoeding in aanmerking komen.

Voorwaarden

-    u bent een inwoner van Hellevoetsluis en u bent achttien jaar of ouder;
-    er is geen recht op studiefinanciering via de Wet Studie Financiering;
-    u kunt de bijzondere, maar noodzakelijke kosten niet zelf betalen met uw inkomen of van uw spaargeld;
-    uw spaargeld is niet meer dan het vermogen dat u voor de algemene bijstand mag hebben. Kijk voor de juiste bedragen op de website van de Rijksoverheid over de Bijstand;
-    u heeft onvoldoende andere mogelijkheden, zoals hulp van uw familie of de toeslagen om de kosten te dekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Zorgtoeslag en de Huurtoeslag, maar ook de jaarlijkse kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en de voorlopige belastingteruggave van hypotheekrente via Belastingdienst; 
-    bij zorgkosten is de vergoeding vanuit uw Basis Ziektekostenverzekering en de Aanvullende Ziektekostenverzekering  onvoldoende en kunt u geen gebruik maken van de voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de teruggave van zorgkosten via de Belastingdienst.

Aanvragen en meer informatie

Wilt u meer weten over het aanvragen en hoe dit precies werkt? Kijk dan op de pagina over Bijzondere Bijstand.

Wist u dat?

Wist u dat de gemeente ook een Participatiefonds heeft voor volwassenen en voor kinderen tot achttien jaar een Kindpakket? Deze kunt u of uw gezinsleden jaarlijks aanvragen als u een laag inkomen heeft. Kijk voor meer informatie op de pagina over het Participatiefonds of over het Kindpakket