Bijzondere bijstand

Als u door bijzondere omstandigheden noodzakelijke kosten voor uzelf of iemand anders in uw gezin moet maken die u niet kunt betalen, dan kunt u soms een vergoeding aanvragen. Die vergoeding noemen we bijzondere bijstand.

De bijzondere bijstand krijgt u vaak als gift (dit betaalt u niet terug), maar niet altijd. Als u bijzondere bijstand vraagt voor verhuis- en inrichtingskosten of bepaalde zorgkosten dan kan het zijn dat u een bijstandslening krijgt. Dit bedrag betaalt u terug aan de gemeente in maandelijkse termijnen. 
Het belangrijkste misverstand dat we uit de wereld willen helpen is dat mensen niet alleen met een uitkering gebruik kunnen maken van de regelingen uit de bijzondere bijstand. Ook als u of uw partner een inkomen heeft uit werk of als ZZP’er werkt, kunt u een aanvraag doen. 

U kunt bijzondere bijstand vragen voor:
-    Individuele Bijzondere Bijstand
-    Individuele Inkomenstoeslag
-    Individuele Studietoeslag
-    Woonkostentoeslag
-    Collectieve Ziektekostenverzekering

Zo werkt het

U kunt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de kosten zijn gemaakt (maar nog niet zijn betaald) een aanvraag doen voor de individuele bijzondere bijstand. Dit kan via de website, maar ook met één van de medewerkers van het WIZ-loket. Zij vullen dan samen met u het formulier in. Let wel op dat u bewijsstukken moeten inleveren. Na acht weken krijgt u van de gemeente een besluit waarin staat of u in aanmerking komt voor de individuele bijzondere bijstand. Vervolgens zijn er vier mogelijkheden:
-    u ontvangt het bedrag als gift op uw rekening en u betaalt zelf de kosten;
-    u ontvangt het bedrag als bijstandslening op uw rekening en u betaalt zelf de kosten. Vervolgens betaalt u de gemeente maandelijks een bedrag om de bijstandslening af te betalen; 
-    u ontvangt het bedrag als gift en u heeft een offerte van de leverancier. De gemeente stort het bedrag rechtstreeks naar de rekening van de leverancier;
-    u ontvangt het bedrag als bijstandslening en u heeft een offerte van de leverancier. De gemeente stort het bedrag rechtstreeks naar de rekening van de leverancier. Vervolgens betaalt u de gemeente maandelijks een bedrag om de lening af te betalen. 
Bewaar in alle gevallen altijd goed de rekeningen en bonnen, zodat de gemeente dit kan controleren.

Zo vraagt u het aan

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in en stuur dit op naar het WIZ-loket van de gemeente Hellevoetsluis (Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis). Let op dat u de juiste bewijsstukken erbij doet anders kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen. Kunt u het formulier niet printen? Neem dan contact op met het WIZ-loket via 14 0181, dan sturen wij u het formulier op.

Download formulier

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bel dan naar het WIZ-loket via het telefoonnummer 14 0181. Het loket is op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar. Langskomen mag natuurlijk ook en kan tussen 08.30 en 16.30 uur (Oostzanddijk 28). 

Bekijk ook de Beleidsregels bijzondere bijstand, toeslagen en minimaregelingen Hellevoetsluis 2017

Wist u dat?

Wist u dat de gemeente ook een Participatiefonds heeft voor volwassenen en voor kinderen tot achttien jaar een Kindpakket? Deze kunt u of uw gezinsleden jaarlijks aanvragen als u een laag inkomen heeft. Kijk voor meer informatie op de pagina over het Participatiefonds of over het Kindpakket.
 

Uitgelicht