Heeft u een klacht over bewindvoering of wilt u de regeling stoppen of wijzigen?

De bewindvoerder staat onder toezicht van de rechtbank. Daar moet de bewindvoerder elk jaar verantwoording aan afleggen.

Klacht, stoppen of wijzigen?

Bent u niet tevreden met de dienstverlening van uw bewindvoerder en wilt u hierover een klacht indienen? Dan kunt u hiervoor een brief schrijven aan de rechtbank en uitleggen wat uw klachten zijn. De rechter zal uw klachten beoordelen. Als de rechter het nodig vindt kan de rechter u en de bewindvoerder uitnodigen op de rechtbank om uw klachten te behandelen.

Wilt u het beschermingsbewind stoppen of wijzigen in een andere maatregel? Dan kunt u aan de rechtbank hierover een brief schrijven met de reden voor uw verzoek om beëindiging of wijziging van uw beschermingsbewind. Als de rechter het nodig vindt, nodigt hij/zij u uit om van u persoonlijk te horen waarom u dit wilt.

Voorbeelden van andere maatregelen zijn budgetbeheer of mentorschap. Ook kan soms de zwaardere maatregel van onder curatele stelling nodig zijn. Dan wordt een curator de wettelijke vertegenwoordiger voor alle beslissingen voor zowel de financiën als zaken als de woonplaats, behandeling en verpleging van de persoon die onder curatele staat.

Hellevoetsluis valt in de regio van de Rechtbank van Rotterdam. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Centrale Informatiebalie van de Rechtbank Rotterdam. Deze is ook telefonisch te bereiken op werkdagen tussen 8.30 uur tot 17.00 uur via telefoonnummer: 088 36 26000.