Belastingen

Het SVHW zorgt voor het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen. Ook stelt het SVHW jaarlijks de WOZ-waarden vast van alle onroerende zaken in de gemeente Hellevoetsluis.

SVHW is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten, waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. Op de website van SVHW vindt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting en kunt u de WOZ-waarden van uw woning of pand inzien.

Met behulp van de Coelo Lokale lasten calculator kunt u uw eigen lokale lasten bekijken en vergelijken met die in andere gemeenten.