Tellen van de stemmen

Op grond van de Kieswet kunnen kiezers aanwezig zijn bij het tellen van de stemmen door het stembureau. Het stembureau sluit om 21.00 uur waarna gestart wordt met tellen. Kiezers mogen gedurende de tijd dat het stembureau zitting houdt bij het tellen van de stemmen aanwezig zijn. 
 

Uitgelicht