Algemene informatie verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor de Provinciale Staten en de waterschappen (op 20 maart 2019). De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019. Hieronder leest u alvast wat de verkiezingen precies inhouden en wanneer ze plaats vinden.

Provinciale Staten verkiezing 20 maart 2019

In Hellevoetsluis stemmen we op de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Dat doen we eenmaal in de vier jaar. De Provinciale Staten zijn de schakel tussen het Rijk en de gemeente. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Meer informatie vindt u op de website van de Kiesraad.

Waterschapsverkiezing 20 maart 2019

In Hellevoetsluis is één waterschap actief: het  Waterschap Hollandse Delta. Door te stemmen bepaalt u mee hoe het waterschap uw belastinggeld besteedt. U heeft dus invloed op de keuzes die het bestuur maakt voor waterbeheer in uw omgeving. Lees meer op de website van het Waterschap.

Verkiezing Europees Parlement 23 mei 2019

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; afhankelijk van het aantal inwoners. Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers uit de lidstaten op Europees niveau. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eigenlijk 28 nationale verkiezingen voor een Europees orgaan. Op de website van de Kiesraad en elkestemtelt.nl vindt u meer informatie over de verkiezing van het Europees Parlement. 

Ik wil meer weten over de vorige verkiezingen

Uitslagen van eerdere verkiezingen kunt u bekijken op de website verkiezingsuitslagen. Of kijk voor meer informatie over verkiezingen op de website van de kiesraad.

 

Uitgelicht