Stemmen per volmacht of vanuit het buitenland

Wanneer u tijdens de Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei (tijdelijk) in het buitenland bent, dan kunt u stemmen via volmacht of per brief.

Stemmen per volmacht

Wie niet zelf kan gaan stemmen kan een andere kiezer daarvoor machtigen, oftewel: volmacht verlenen.

Dat kan op de volgende manieren:

Onderhandse machtiging door overdracht van de stempas:
Door het invullen en ondertekenen van het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas kunt u een andere kiezer uit deze gemeente laten stemmen. Die kiezer dient op het stembureau een (kopie van een) toegestaan identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart waarvan de geldigheid op de dag van de stemming niet langer dan 5 jaar is verlopen) van u als volmachtgever aan de voorzitter laten zien. Het geven van zo’n machtiging kan tot en met de dag van de stemming. De stempas wordt uiterlijk 14 dagen vóór de stemming bij de kiezer bezorgd.

Schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen:
Tot en met 20 mei 2019 kunt u schriftelijk verzoeken om bij volmacht te mogen stemmen. De formulieren voor schriftelijke verzoeken zijn verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzaken. Bij inwilliging van uw verzoek ontvangt de volmachtnemer tijdig een volmachtbewijs. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen. Tot en met 20 mei is het tevens mogelijk om schriftelijk een vervangende stempas aan te vragen.

Een gemachtigde kan alleen tegelijk met de eigen stem, uw stem uitbrengen.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.

Stemmen met een kiezerspas:
Met een kiezerspas kunt u in een andere gemeente binnen de provincie of waterschap stemmen. De kiezerspas vraagt u, onder overlegging van de stempas, aan bij de de afdeling Burgerzaken. Dit kan schriftelijk tot en met  20 mei 2019 of in persoon tot en met 22 mei 2019 tot 12.00 uur. Voor schriftelijke aanvragen zijn de formulieren verkrijgbaar bij de afdeling Burgerzkaen, team verkiezingen.

Meer informatie? Mail dan naar verkiezingen@hellevoetsluis.nl, of neem telefonisch contact op met Burgerzaken via 14 0181.

 

Stemmen per brief

Wanneer u vanuit het buitenland per brief wilt stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing, verloopt de aanvraag altijd via gemeente Den Haag. Via deze link leest u hier meer over.

Uitgelicht