Verkiezingen 2019

  • Algemene informatie verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

    De eerstvolgende verkiezingen zijn die voor de Provinciale Staten en de waterschappen (op 20 maart 2019). De verkiezing van de leden van het Europees Parlement vindt plaats op 23 mei 2019. Hieronder leest u alvast wat de verkiezingen precies inhouden en wanneer ze plaats vinden.

  • Formulieren

    Hier vindt u alle formulieren die u nodig kunt hebben om te kunnen stemmen in maart.

Uitgelicht