Verhuizen naar Hellevoetsluis vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland en wilt u in de gemeente Hellevoetsluis komen wonen? Meldt dit dan uiterlijk 5 dagen na uw aankomst en maak een afspraak op het gemeentehuis.

Bent u van plan om langer dan 4 maanden in Nederland te blijven, dan moet u zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u gaat wonen. U doet dit binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland. Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een boete opleggen. Wilt u ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven? Dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis.

Afspraak maken voor een verhuizing vanuit het buitenland 

U moet de volgende documenten hebben om in Nederland ingeschreven te kunnen worden:

  1. een geldig identiteitsbewijs, zoals een paspoort of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  2. een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of toestemming van de hoofdbewoner van het pand
  3. een akte van geboorte, als u geboren bent in het buitenland.
  4. bij een vreemde nationaliteit van buiten de Europese Unie: een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit vraagt u aan bij de IND.
  5. als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba komt: een verhuisbericht
  6. eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of een echtscheidingsakte
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • geboorteakten van de kinderen

Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Let op:

Het kan zijn dat uw documenten moeten zijn vertaald door een officiële tolk/vertaler en/of gelegaliseerd. Welke documenten u moet hebben en aan welke eisen die moeten voldoen kunnen de medewerkers van burgerzaken u vertellen. U hoeft niet apart een BSN aan te vragen. Als u bent ingeschreven, dan krijgt u die binnen vier weken thuis gestuurd.

Kosten

Aan het doorgeven van verhuizing zijn geen kosten verbonden