Verhuizen naar Hellevoetsluis vanuit het buitenland

Wilt u zich vanuit het buitenland in Hellevoetsluis vestigen? En verblijft u gedurende een half jaar langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt ook als u eerder in Nederland ingeschreven heeft gestaan. Voor de inschrijving komt u persoonlijk langs bij de afdeling burgerzaken. U maakt online een afspraak of via telefoonnummer 14 0181.

Voorwaarden

U kunt worden in geschreven als:

 • U in het komende half jaar minstens 4 maanden in Nederland verblijft.
 • Uw identiteit kan worden vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
 • U de Nederlandse nationaliteit bezit of als u een geldige verblijfsvergunning heeft.
 • U beschikt over een huurcontract of een akte van levering (bewijs van eigendom) van uw woning.
 • U bij iemand gaat inwonen in een huur- of koopwoning: een verklaring van inwoning van de hoofdbewoner en een kopie van zijn of haar geldig legitimatiebewijs.
 • Wilt u ook uw partner en/of kinderen laten inschrijven? Dan moeten zij meekomen naar het gemeentehuis.
 • Vestigt u zich vanuit de Nederlandse Antillen of Aruba, dan moet u een origineel uitschrijfbewijs laten zien.

Afspraak maken

Documenten later tonen

De volgende originele gelegaliseerde documenten kunt u, als deze nog niet in uw bezit zijn, op een later moment aan de gemeente tonen:

 • Een geboorteakte.
 • Indien van toepassing: een huwelijksakte.
 • Indien van toepassing: een echtscheidings- of overlijdensakte van uw echtgenoot of echtgenote.
 • Indien van toepassing: (een) geboorteakte van uw kind(eren).

Let op:

Het kan zijn dat uw documenten moeten zijn vertaald door een officiële tolk/vertaler en/of gelegaliseerd. Welke documenten u moet hebben en aan welke eisen die moeten voldoen kunnen de medewerkers van burgerzaken u vertellen. U hoeft niet apart een BSN aan te vragen. Als u bent ingeschreven, dan krijgt u die binnen vier weken thuisgestuurd.

Kosten

Aan het doorgeven van verhuizing zijn geen kosten verbonden