Verhuizen naar Hellevoetsluis vanuit een andere gemeente

Woont u in een andere gemeente en komt u in Hellevoetsluis wonen? Dan kunt u uw verhuizing digitaal doorgeven. Let op: Wanneer u een koopcontract moet uploaden, hebben wij enkel de eerste 2 pagina's nodig.

Verhuizing digitaal doorgeven

Heeft u voorkeur voor uitprinten, invullen en opsturen? Download hieronder dan het PDF-formulier.

PDF formulier downloaden

Als u bij iemand gaat inwonen, dan is toestemming van de hoofdbewoner nodig voordat uw verhuizing definitief wordt. Kijk voor meer informatie bij 'Bij iemand inwonen'.

Als u persoonlijk langs wilt komen op het gemeentehuis dan dient u daarvoor een afspraak te maken bij de afdeling burgerzaken. U dient dan het volgende mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een koop- of huurcontract.

Afspraak maken

Verhuizing vanuit een andere gemeente doorgeven 

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Door een ouder, gezaghouder of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Iedere andere meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Geef uw verhuizing door aan uw energiebedrijf en waterbedrijf

Geef uw verhuizing ook door aan uw energiebedrijf en Evides Waterbedrijf. Dit doet u eenvoudig via: www.evides.nl/verhuizen

Kosten

Aan het doorgeven van verhuizing zijn geen kosten verbonden 

Doorgeven verhuizing door nieuwe gemeente

Als u ingeschreven wordt op uw nieuwe adres, zorgt de gemeente waarin u nieuw ingeschreven bent voor uitschrijving van de vorige woonplaats. Dit hoeft u dus niet zelf te doen.

Doorgeven aan instanties

De gemeente geeft uw verhuizing door aan binnen-en buitengemeentelijke overheidsinstanties. Dus aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV, DUO, pensioenfondsen, etc. Andere bedrijven/instanties dient u zelf te informeren.