Verhuizen naar Hellevoetsluis vanuit een andere gemeente

Woont u in een andere gemeente en komt u in Hellevoetsluis wonen? Dan kunt u uw verhuizing digitaal doorgeven. Let op: Wanneer u een koopcontract moet uploaden, hebben wij enkel de eerste 2 pagina's nodig.

Verhuizing digitaal doorgeven

Heeft u voorkeur voor uitprinten, invullen en opsturen? Download hieronder dan het PDF-formulier.

PDF formulier downloaden

Als u bij iemand gaat inwonen, dan is toestemming van de hoofdbewoner nodig voordat uw verhuizing definitief wordt. Kijk voor meer informatie bij 'Bij iemand inwonen'.

Verhuizing vanuit een andere gemeente doorgeven 

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent.
  • Door een ouder, gezaghouder of verzorger voor minderjarige kinderen.
  • Samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar
  • Samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar.
  • De curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.
  • Iedere andere meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Geef uw verhuizing door aan uw energiebedrijf en waterbedrijf

Geef uw verhuizing ook door aan uw energiebedrijf en Evides Waterbedrijf. Dit doet u eenvoudig via: www.evides.nl/verhuizen

Kosten

Aan het doorgeven van verhuizing zijn geen kosten verbonden 

Doorgeven verhuizing door nieuwe gemeente

Als u ingeschreven wordt op uw nieuwe adres, zorgt de gemeente waarin u nieuw ingeschreven bent voor uitschrijving van de vorige woonplaats. Dit hoeft u dus niet zelf te doen.

Doorgeven aan instanties

De gemeente geeft uw verhuizing door aan binnen-en buitengemeentelijke overheidsinstanties. Dus aan de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, UWV, DUO, pensioenfondsen, etc. Andere bedrijven/instanties dient u zelf te informeren.