Akte Burgerlijke Stand

Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift van de originele akte uit de burgerlijke stand nodig. 

U kunt de volgende aktes (internationaal) aanvragen:

  • Geboorteakte: voor uzelf, uw kind en/of uw (groot)ouders.
  • Huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner.
  • Echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw ex-partner.
  • Partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner.
  • Akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw ex-partner.
  • Overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouders.

Indien u een echtscheidingsakte nodig heeft, dient u uw huwelijksakte aan te vragen. De echtscheidingsakte zit hieraan vast.
Indien u een akte beëindiging partnerschap nodig heeft, dient u uw partnerschapsakte aan te vragen. De akte beëindiging partnerschap zit hieraan vast.

Akte aanvragen (met DigiD)

Voorwaarden

  • U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift van een akte uit de burgerlijke stand verkrijgen.
  • Uw DigiD code.

Kosten

Een (internationaal) afschrift van een akte uit de burgerlijke stand kost € 14,00.