Akte Burgerlijke Stand

Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift van de originele akte uit de burgerlijke stand nodig. 

U kunt de volgende aktes (internationaal) aanvragen:

  • Geboorteakte: voor uzelf, uw kind en/of uw (groot)ouders.
  • Huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner.
  • Echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw ex-partner.
  • Partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner.
  • Akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw ex-partner.
  • Overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouders.

Indien u een echtscheidingsakte nodig heeft, dient u uw huwelijksakte aan te vragen. De echtscheidingsakte zit hieraan vast.
Indien u een akte beëindiging partnerschap nodig heeft, dient u uw partnerschapsakte aan te vragen. De akte beëindiging partnerschap zit hieraan vast.

Akte aanvragen (met DigiD)

Voorwaarden

  • U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift van een akte uit de burgerlijke stand verkrijgen.

Kosten

Een (internationaal) afschrift van een akte uit de burgerlijke stand kost € 14,30.