Akte Burgerlijke Stand

Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift van de originele akte uit de burgerlijke stand nodig.  

U kunt de volgende aktes (internationaal) aanvragen:

 • Geboorteakte: voor uzelf, uw kind en/of uw (groot)ouders.
 • Huwelijksakte: voor uzelf en voor uw partner.
 • Partnerschapsakte: voor uzelf en voor uw partner.
 • Echtscheidingsakte: voor uzelf en voor uw ex-partner.
 • Akte beëindiging partnerschap: voor uzelf en voor uw ex-partner.
 • Overlijdensakte: van uw partner, van uw kind en van uw ouders.

Voorwaarden

 • U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden een afschrift van een akte uit de burgerlijke stand verkrijgen.
 • U heeft een geldig legitimatiebewijs nodig.

Machtigen

Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders machtigen via een geschreven brief. De gemachtigde neemt mee naar het gemeentehuis:

 • De geschreven machtiging.
 • Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs.
 • Een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde.

Kosten

Een (internationaal) afschrift van een akte uit de burgerlijke stand kost € 13,80. 

U kunt een afspraak maken of digitaal de akte aanvragen.

Afspraak maken

Digitaal aanvragen