Bewijs van in leven zijn

Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) en is bestemd voor gebruik in Nederland. Hierop staat dat u op de datum van afgifte van dit document in de BRP stond ingeschreven. U kunt het bewijs van in leven zijn digitaal aanvragen via onderstaande button.

 Bewijs van in leven aanvragen

Attestatie de vita

Naast een bewijs van in leven zijn bestaat er ook een internationale versie, een attestatie de vita genoemd. Met een attestatie de vita kunt u schriftelijk bewijzen dat u op moment van afgifte nog in leven bent. Een attestatie de vita kan alleen persoonlijk aangevraagd worden. U moet hiervoor een afspraak maken en in persoon aan de balie van de afdeling burgerzaken te verschijnen.

Afspraak maken 

Wat u moet weten

  • U kunt een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen.
  • U dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Kosten

Een bewijs van in leven zijn/attestatie de vita kost € 14,30 als u deze in het gemeentehuis aanvraagt. Bij een digitale aanvraag van een bewijs van in leven zijn betaalt u € 10,10. 

Let op: heeft u een bewijs van de SVB of een pensioenfonds dat het om een toekenning voor uw pensioen gaat? Dan is het bewijs van in leven zijn gratis. Neem de brief van het SVB of het pensioenfonds mee naar uw afspraak of upload deze bij een digitale aanvraag.

Termijn

Wanneer u het bewijs van in leven zijn digitaal aanvraagt, wordt het document binnen vijf werkdagen per post verstuurd.