Bewijs van Nederlanderschap

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. U vraagt hiervoor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan.

Uittreksel aanvragen

Voorwaarden

- u moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
- u moet ingeschreven staan bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
- u vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

Kosten

Kosten aanvraag bewijs van Nederlanderschap € 9,50* (in het gemeentehuis). Voor een digitale aanvraag betaalt u minder, de kosten zijn dan € 5,40*. 

(* tarieven 2019)

Termijn

Het bewijs van Nederlanderschap heeft geen vaste termijn waarbinnen het geldig is. De organisatie die het van u nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven.

Aanvragen

U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. Dit moet de gemeente zijn waar u staat ingeschreven. Voor de aanvraag heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig.