Bewijs van Nederlanderschap

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. U vraagt hiervoor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan.

Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Voorwaarden

  • U moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
  • U moet ingeschreven staan bij de gemeente waar u het bewijs aanvraagt. 
  • U vraagt het uittreksel zelf aan of u machtigt iemand om dit te doen.

Kosten

  • € 9,90 op afspraak bij de afdeling burgerzaken.
  • € 5,55 wanneer u het uittreksel digitaal aanvraagt.

Termijn

Het bewijs van Nederlanderschap heeft geen vaste termijn waarbinnen het geldig is. De organisatie die het van u nodig heeft, bepaalt hoe lang geleden het mag zijn afgegeven.