Uittreksels en afschriften

Heeft u een uittreksel of afschrift nodig? Lees hier hoe u die kunt aanvragen.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG is op twee manieren aan te vragen: door u persoonlijk op afspraak op het gemeentehuis of digitaal door uw (toekomstige) werkgever.

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen is het officiële bewijs dat u in de gemeente Hellevoetsluis woont. Op dit uittreksel staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn, ook wel attestatie de vita, is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) dat dient als bewijs dat u op de datum van afgifte van dit document in leven bent.

 • Akte Burgerlijke Stand

  Heeft u een geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte nodig? Deze kunt u bij de gemeente Hellevoetsluis opvragen als de geboorte, het huwelijk of het overlijden in de gemeente Hellevoetsluis heeft plaatsgevonden. U krijgt de akte binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.