Uittreksels en afschriften

Uittreksel BRP, Verklaring omtrent gedrag (VOG), uittreksel Burgerlijke Stand, Bewijs van in leven zijn.

 • Verklaring omtrent het gedrag

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG is op twee manieren aan te vragen: door u persoonlijk of digitaal door uw (toekomstige) werkgever.

 • Uittreksel BRP

  Een uittreksel uit de basisregistratie personen is het officiële bewijs dat u in gemeente Hellevoetsluis woont. Op dit uittreksel staan uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn, ofwel attestatie de vita, is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) dat dient als bewijs dat u op de datum van afgifte van dit document in leven bent

 • Uittreksel Burgerlijke Stand

  Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een uittreksel van de originele akte uit de Burgerlijke Stand nodig.  

 • BRP, informatieverzoek

  In de Basisregistratie Personen staan uw persoonsgegevens. De overheid, maar ook andere instellingen zoals pensioenfondsen, kunnen uw persoonsgegevens opvragen uit de BRP.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

Uitgelicht