Partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw partnerschap in een huwelijk laten omzetten bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in een gemeente naar keuze. U moet allebei persoonlijk verschijnen en in elkaars bijzijn de akte ondertekenen. Voor de procedure geldt geen vaste termijn. Als de partners een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal) willen, dan zijn er geen getuigen meer nodig. Wel worden er kosten (leges) in rekening gebracht.

Voorwaarden

De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Door omzetting wijzigt er niets in de familierechtelijke betrekkingen tot kinderen die geboren zijn voor de omzetting.

Kosten

De kosten voor alleen het omzetten zijn € 95,80. Voor een complete ceremonie betaalt u de gebruikelijke huwelijksleges.

Termijn

Op het moment dat u de akte van omzetting ondertekent is het partnerschap omgezet in een huwelijk.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap.
  • Een geboorteakte indien naamswijziging heeft plaatsgevonden.