Partnerschap omzetten in huwelijk

Omzetting van uw partnerschap in een huwelijk laat u doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in een gemeente naar keuze.

U moet allebei persoonlijk verschijnen en in elkaars bijzijn de akte te ondertekenen. Voor de procedure geldt geen vaste termijn. Als de partners een ceremonie (bijvoorbeeld in de trouwzaal) willen, dan zijn er geen getuigen meer. Wel worden er leges in rekening gebracht.

Voorwaarden

De omzettingsakte is het bewijs van het huwelijk. Door omzetting wijzigt er niets in de familierechtelijke betrekkingen tot kinderen die geboren zijn voor de omzetting.

 

Kosten

De kosten voor uitsluitend het omzetten zijn: € 91,40*. Voor een complete ceremonie betaalt u de gebruikelijke huwelijksleges.

(* tarief 2019)

Termijn

Op het moment dat u de akte van omzetting ondertekent is het partnerschap omgezet in een huwelijk.

Meenemen

  • een geldig identiteitsbewijs;
  • het afschrift van de akte van geregistreerd partnerschap;
  • een geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden.