Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op dit moment vindt u hier alleen informatie voor de politieke partijen. De verkiezingen vinden plaats in maart 2018. Tot die tijd vullen we deze pagina aan met de benodigde informatie rondom de verkiezingen.

  • Informatie voor politiekepartijen gemeenteraadsverkiezing 2018.

    pdf, 458kB
  • Aanmeldformulier instructiebijeenkomsten OSV voor politieke partijen

    pdf, 385kB

    Aan iedere politieke partij die van plan is deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing in 2018, stelt de Kiesraad de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) ter beschikking. Deze is te downloaden van de website www.kiesraad.nl. IVU, de leverancier van OSV, geeft op meerdere locaties in het land een uitleg over het programma. U kunt hieraan deelnemen. Geef uw voorkeur in dit formulier aan en of u met 1 of 2 personen wenst deel te nemen. Vervolgens stuurt u dit formulier ingevuld en ingescand of als foto naar osv@ivu.nl.

Uitgelicht