Geheimhouding

Met uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig om. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. De gemeente verstrekt uw gegevens dan alleen nog aan overheidsinstellingen die ze nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Dat kunt u niet tegenhouden. U kunt geheimhouding direct online aanvragen of intrekken. 

Geheimhouding aanvragen of intrekken

Als u geen DigiD heeft of hier geen gebruik van wilt maken, kunt u ook een pdf-formulier downloaden (PDF 39kB), uitprinten en volledig ingevuld opsturen naar de afdeling Burgerzaken. Kunt u dit pdf-formulier niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0181.

Wat u moet weten

  • U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor uzelf en de gegevens van uw kinderen tot 18 jaar.
  • Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? Dan verhuist uw geheimhouding met u mee.
  • Aan het aanvragen van geheimhouding zijn geen kosten verbonden.
  • Uw gegevens worden zonder uw toestemming nooit verstrekt aan particulieren.

Uw gegevens mogen altijd worden opgevraagd door instellingen die wettelijke taken uitvoeren. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of pensioenfondsen.

Wanneer u geheimhouding heeft aangevraagd kunnen onderstaande maatschappelijke instanties, niet zonder uw toestemming, gebruik maken van uw persoonsgegevens:

  • Advocaten, als ze kunnen aantonen dat ze de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure.
  • Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk of gehandicaptenzorg.
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen.