Naamskeuze kind

Als ouders mag u zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van u of van uw partner. U kiest de achternaam van uw kind voor de geboorte of bij aangifte van de geboorte.

Beide ouders moeten bij de naamskeuze aanwezig zijn. U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. De kinderen die daarna geboren worden, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind binnen diezelfde relatie.

U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap

  • Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader.
  • Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Leg dan samen voor de geboorte een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

U bent niet getrouwd

  • Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder.
  • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader eerst het kind erkennen.

In beide gevallen zijn beiden ouders aanwezig en heeft u beiden een geldig legitimatiebewijs nodig. 

Kosten

Aan naamskeuze zijn geen kosten verbonden.