Grafuitgifte

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar. Verloopt de periode? Nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen. Er zijn meerdere soorten graven, zoals een familiegraf, een algemeen graf of een urnennis.

Aanvragen

Bij het aanvragen van grafrechten heeft de begrafenisondernemer de volgende gegevens nodig:

  • Naam van de overledene.
  • Geboortedatum en geboorteplaats van de overledene.
  • Datum en plaats van overlijden en begraven/cremeren.
  • Naam van de begraafplaats.
  • Uw naam en adres.
  • Termijn van uitgifte.
  • Grafgegevens.

De begrafenisondernemer doet de aanvraag van grafrechten bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen. Wilt u het grafrecht verlengen? Vraag dit aan bij de gemeente. Dit kan vanaf 2 jaar voordat de termijn verloopt.

Tarieven 

Bekijk de tarieven voor 2022.