Geboorte aangifte

Binnen 3 werkdagen doet u aangifte van de geboorte van uw kind, in de gemeente waar het kind geboren is.

Digitale geboorteaangifte

Is uw kind in Hellevoetsluis geboren? Dan kunt u digitaal de geboorteaangifte doen. Daarvoor hoeft u de deur niet uit. Ons digitale loket is 24 uur per dag open. Lukt dit niet? Maak dan een afspraak bij de burgerlijke stand. Zij zijn bereikbaar op 14 0181.

U kunt digitaal aangifte doen als:

 • Tenminste 1 van beide ouders de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • U DigiD hebt (van beide ouders als zij niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben).
 • U een ondertekende geboorteverklaring van verloskundige of arts hebt.
 • U vóór de geboorte een akte van erkenning hebt laten opmaken, wanneer de ouders niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben.
 • Beide ouders in dezelfde woongemeente wonen.

U doet persoonlijk aangifte aan de balie als uw kindje levenloos geboren is. De aangifte hiervoor kan niet digitaal.

Afhandeling

Wij controleren uw aangifte en maken een akte op. Vervolgens krijgt u van ons een brief op het woonadres van het kind. Daarin leest u met welke gegevens wij uw kind hebben opgenomen in onze Basisregistratie personen (BRP) en het Burgerservicenummer.

Digitaal geboorteaangifte doen

Geboorteaangifte aan de balie

Kunt u geen digitale aangifte van geboorte doen? Neem dan contact op met de afdeling Burgerlijke Stand. Zij plannen dan met u een afspraak. Dan bent u alleen op afspraak welkom op het gemeentehuis.

Wie kan aangifte doen?

De vader of duomoeder van het kind moet de geboorteaangifte doen. Als zij dit niet kunnen doen, kan een van de volgende personen dit voor ze doen:

 • Iedere persoon die aanwezig was bij de geboorte.
 • Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis.
 • Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker.

Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren.

Meenemen

 • Uw geldig legitimatiebewijs en het geldig legitimatiebewijs van de moeder.
 • Ondertekende geboorteverklaring van verloskundige of arts.
 • De geboortedatum, voornamen en geboortetijd van het kind.
 • Bewijs van erkenning als het kind van tevoren is erkend.
 • Akte van naamskeuze (indien van toepassing).

Is het kind in het buitenland erkend? Neem dan eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0181 en vraag naar de burgerlijke stand.

Aangifte doen binnen 3 dagen

U moet binnen 3 dagen na de geboorte persoonlijk aangifte doen. U mag natuurlijk ook aangifte doen op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dagen u geboorteaangifte kunt doen.

Voor welke dag moet u aangifte doen?
U kind is geboren op: U doet de aangifte uiterlijk op:
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

 

Keuze voornaam

U geeft de voornaam van uw kind door bij de geboorteaangifte. De keuze van de voorna(a)m(en) is in principe vrij. De voorna(a)m(en) kan/kunnen worden geweigerd. Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de naam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van het betreffende land.

Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer door de ambtenaar worden veranderd. Over een wijziging van de voorna(a)m(en) beslist de rechter.

Keuze achternaam

De achternaam van uw kind geeft u door bij de geboorteaangifte of erkenning. U kunt kiezen voor uw eigen achternaam of de achternaam van uw partner. Bent u gehuwd, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u het kind de achternaam van de moeder geven? Dit kan al voor de geboorte. De laatste mogelijkheid is om bij de geboorteaangifte de keuze te maken voor de achternaam van de moeder: in dit geval moet de moeder tevens persoonlijk aanwezig zijn bij de geboorteaangifte.

Wilt u na geboorteaangifte de achternaam van uw kind wijzigen, dan moet u dit aanvragen bij het ministerie van Justitie. Aan het wijzigen van een achternaam zijn strenge voorwaarden verbonden.

Geboorteakte opmaken

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de akte staan de namen van uw kind. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn.

Kinderbijslag en Burgerservicenummer

De kinderbijslag en het Burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Binnen 2 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind.