Geboorte aangifte

Wie kan aangifte doen?

U mag aangifte doen als:

  • U de vader of moeder van het kind bent.
  • U bij de geboorte aanwezig was.
  • Het kind in uw woning is geboren.
  • U het hoofd of een gemachtigde van het ziekenhuis of de inrichting bent waar het kind is geboren.

Meenemen

  • Uw geldig legitimatiebewijs en het geldig legitimatiebewijs van de moeder.
  • De geboortedatum, voornamen en geboortetijd van het kind.
  • Bewijs van erkenning als het kind van tevoren is erkend.
  • Akte van naamskeuze (indien van toepassing).

Is het kind in het buitenland erkend? Neem dan eerst contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0181 en vraag naar de burgerlijke stand.

Aangifte doen binnen 3 dagen

U moet binnen 3 dagen na de geboorte persoonlijk aangifte doen. U mag natuurlijk ook aangifte doen op de geboortedag van uw kind. Is uw kind in het weekend of op een feestdag geboren? Kijk dan in het schema op welke dagen u geboorteaangifte kunt doen.

U kind is geboren op: U doet de aangifte uiterlijk op:
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

 

Keuze voornaam

U geeft de voornaam van uw kind door bij de geboorteaangifte. De keuze van de voorna(a)m(en) is in principe vrij. De voorna(a)m(en) kan/kunnen worden geweigerd.

Heeft uw kind niet de Nederlandse nationaliteit? Dan bepaalt het recht van het land waarvan het kind de nationaliteit heeft, of de naam mogelijk is. Neem contact op met het consulaat van het betreffende land.

Als de geboorteakte is opgemaakt, kunnen de namen niet meer door de ambtenaar worden veranderd. Over een wijziging van de voorna(a)m(en) beslist de rechter.

Keuze achternaam

De achternaam van uw kind geeft u door bij de geboorteaangifte of erkenning. U kunt kiezen voor uw eigen achternaam of de achternaam van uw partner. Bent u gehuwd, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Wilt u het kind de achternaam van de moeder geven? Dit kan al voor de geboorte. De laatste mogelijkheid is bij de geboorteaangifte. U moet beiden persoonlijk aanwezig zijn bij deze naamskeuze.

Wilt u na geboorteaangifte de achternaam van uw kind wijzigen, dient u dit aan te vragen bij het ministerie van Justitie. Aan het wijzigen van een achternaam zijn strenge voorwaarden verbonden.

Geboorteakte opmaken

Bij de geboorteaangifte van uw kind maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. Dit is het bewijs van de geboorte van uw kind. In de akte staan de namen van uw kind. Controleer voordat u de geboorteakte ondertekent of de namen goed geschreven zijn.

Kinderbijslag en Burgerservicenummer

De kinderbijslag en het Burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Binnen 2 weken na de geboorteaangifte ontvangen de ouders per post het burgerservicenummer (BSN) van het kind.