Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Erkenning voor geboorte

  • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel 'erkenning van de ongeboren vrucht'.
  • De moeder moet hier persoonlijk bij aanwezig zijn.
  • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder. Dit staat los van het ouderlijk gezag.
  • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs.

Kosten

De kosten zijn €14,30 voor een afschrift van de erkenningsakte. Deze heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Erkenning bij of na geboorte

  • Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan vermeld.
  • De erkenner is 16 jaar of ouder.
  • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven als zij niet persoolijk aanwezig kan zijn.
  • Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven.
  • Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen.

Achternaam

Het kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als het binnen een huwelijk of partnerschap wordt geboren. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder.
Wilt u zelf de achternaam van uw kind kiezen? Dat kan alleen bij uw eerste kind en kunt u via naamskeuze aangeven.