Welstand

U moet een welstandsadvies aanvragen als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft. Uw bouwplannen moeten namelijk aan de welstandseisen voldoen

Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. Een commissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies. De gemeente Hellevoetsluis heeft het welstandsbeleid vastgelegd in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nota zijn de criteria genoemd op basis waarvan de welstandsbeoordeling plaatsvindt. 

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Op de website van het Omgevingsloket Online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Welstandsadvies aanvragen

U vraagt een welstandsadvies aan bij de gemeente. U heeft  hiervoor een bouwplan nodig.

Voor de aanvraag van een welstandsadvies gelden onder andere de volgende voorwaarden:
•    Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
•    De aanvraag is niet nodig voor een tijdelijk gebouw. Dit geldt niet voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken. 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

De welstandscommissie en de monumentencommissie zijn samengevoegd en heet de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Naast de regionale welstandscommissie vindt tweewekelijks overleg plaats met de gemandateerde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De gemandateerde toetst en adviseert over kleinere en middelgrote bouwplannen. Indien de gemandateerde het noodzakelijk vindt, neemt deze het plan mee naar de regionale welstandscommissie.

- verslag van het overleg van 16 en 30 maart 2020  

Regionale welstandscommissie

In het kader van de uitvoering van het welstandsbeleid vergadert de regionale welstandscommissie tweewekelijks. De vergaderingen van de welstandscommissie zijn openbaar. Het overleg vindt plaats elke twee weken op dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in het groothandelsgebouw in Rotterdam. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hellevoetsluis, telefoon: 14 0181.

Bezwaar en beroep

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.