Welstand

Als u een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig heeft, vraagt u ook een welstandsadvies aan. Uw bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen.

Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. Een commissie van deskundigen die werken zonder invloed van de gemeente kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Het resultaat van het onderzoek schrijft de commissie in het welstandsadvies. In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (pdf, 4,9 MB) staat het welstandsbeleid van de gemeente Hellevoetsluis. De commissie controleert of uw bouwplan voldoet aan de regels die in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit staan.

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Op de website van het Omgevingsloket Online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Welstandsadvies aanvragen

U vraagt een welstandsadvies aan bij de gemeente. U heeft hiervoor een bouwplan nodig.

Voorwaarden

  • Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.
  • De aanvraag is niet nodig voor een tijdelijk gebouw. Een aanvraag is wel nodig voor monumenten en seizoensgebonden bouwwerken. 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt uw bouwplan. Een gemandateerde van de CRK toetst en adviseert over kleine en middelgrote bouwplannen. Als de gemandateerde het nodig vindt, neemt deze het plan mee naar de regionale welstandscommissie.

Lees het verslag van het overleg van 16 en 30 maart 2020 (pdf, 207 kB).

Regionale welstandscommissie

De regionale welstandscommissie vergadert elke twee weken op dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur in het groothandelsgebouw in Rotterdam. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hellevoetsluis via telefoonnummer 14 0181.

Bezwaar is niet mogelijk

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Kunt u een pdf-bestand op deze pagina niet gebruiken omdat het niet toegankelijk is? Neem dan contact met ons op via 14 0181. Geef zo duidelijk mogelijk aan om welk document het gaat.