Uitgifte bouwgrond

Wilt u bouwgrond kopen? Dan moet de gemeente uw bouwplan goedkeuren.

Het bouwplan moet voldoen aan voorwaarden in het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat onder andere wat u mag bouwen en hoe het eruit moet zien. Daarnaast moet uw bouwplan voldoen aan een eventueel vastgesteld beeldkwaliteitsplan en overige bouwregelgeving.

In een bouwplan moet staan:
•    de adresgegevens van de contactpersoon;
•    om welke bouwgrond het gaat, de grootte van de bouwgrond en waar het ligt;
•    gegevens over het bouwwerk;
•    een kopie van uw identiteitsbewijs;
•    wanneer het om een bedrijf gaat: gegevens over de milieubelasting, het verkeer en de parkeerplekken.

Afhankelijk van de situatie kunt u ook nodig hebben:
•    een huisvestingsvergunning;
•    een bedrijfsplan;
•    een uittreksel van de Kamer van Koophandel.