Ontwerp bestemmingsplan Ikkerseweg 2

Het ontwerp bestemmingsplan "Ikkerseweg 2" ligt met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Voor meer informatie kunt u onderstaande links raadplegen:

-Kennisgeving ontwerp bestemmingsplan Ikkerseweg 2
-ontwerp bestemmingsplan Ikkerseweg 2