Voorbereidingsbesluit Deelgebied overzijde Zoomweg/Haringvlietweg Hellevoetsluis

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 oktober 2015 het Voorbereidingsbesluit Deelgebied overzijde
Zoomweg/Haringvlietweg te Hellevoetsluis heeft vastgesteld.

 Via onderstaande links kunt u de documenten behorend bij het voorbereidingsbesluit deelgebied overzijde Zoomweg/ Harinvlietweg raadplegen.

-voorbereidingsbesluit overzijde Zoomweg/ Haringvlietweg 

-Plandeel

-Plangebied grens voorbereidingsbesluit